Norsk Knivforening © 2014 • Utviklet av Creation Multimedia

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Telemark Fylkes Handelsstevnet

Fra knivtorget på Elverum

Fra kniv- og klokkemarken på Kongsberg

Fra knivtorget under Nord-Norsk villmarksmesse

Fra Knivuken i Lundvika

Klikk på bilde og les mere om Knivbladet

Smeder er blitt spurt om hva slags eggredskap som er smidd og knivmakere om hvilke

deler på kniven, skaftet eller sliren som han eller hun har lagd. I tillegg er det notert hva

slags signatur, stempel, bumerke eller andre kjennetegn som er benyttet.


Opplysningene er lagt i mapper, én for hver smed og/eller knivmaker og materialet er

samlet i arkivbokser på Norsk Skogmuseum på Elverum. Disse mappene inneholder, ved

siden av registreringsskjema, bilder, skrevne artikler og annet materiale. Ved prosjektets

avslutning i 2006 var det samlet opplysninger om 2681 knivmakere og smeder, noe som i

2018 er utvidet til 2929.


Materialet finner du i blad- og søkbare sider ved å trykke på ”knappen” over, hvor det i 2018 også har kommet en knapp for et omfattende smedstempel/signaturregister i samme format. Prosjektet var opprinnelig finansiert med midler fra Norsk Kulturråd, Norsk Knivforening og Norsk Skogmuseum.

Diagram over fylkesfordelingen på registrerte knivmakere og smeder

 

Dette er interessant lesning, for det viser ganske tydelig hvor kniven står sterkest i vår kultur. Telemark er knivfylket framfor noe, og avstanden til det neste er ganske stor. Oppland har passert Aust Agder, noe som blant annet skyldes det store arbeidet som er nedlagt i registrering av knivmakerne på Toten. Mer overraskende er det at Hordaland kommer som nr 4, men det er jo store befolkningskonsentrasjoner i fylket. Deretter jevner det seg ut. At

de nordligste fylkene har få registreringer skyldes kanskje mer mangel på nedtegnelser enn knivmakere og smeder. I nordområdene har vi dessuten hatt en annen knivkultur enn i f.eks. Telemark, Oppland og Agderfylkene.

Prosjektbeskrivelse Knivsmeder og knivmakere


Et innsamlingsprosjekt i regi av Norsk Knivforening og Norsk Skogmuseum
Norsk Skogmuseum og Norsk Knivforening innledet i 2001 prosjektsamarbeid for å samle inn opplysninger om knivsmeder og knivmakere. Målet var å sikre verdifulle opplysninger om en variert

knivkultur for framtida. Det har i tillegg vært et mål å formidle og gjøre materialet tilgjengelig for

allmennheten. Jon Johnsen ble engasjert som prosjektleder for innsamlingsarbeidet. Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av Arne Emil Christensen, Per Thoresen og Magne Rugsveen, som bidro faglig i

prosjektperioden.


Det ble utarbeidet et registreringsskjema som flere ganger ble sendt ut sammen med Knivbladet til Norsk Knivforenings medlemmer. Dette resulterte i mange svar. Prosjektlederen måtte imidlertid ofte supplere opplysninger i skjemaene gjennom nye henvendelse til knivmakerne eller ved å gå i bygdebøker, lokalhistoriske bøker og Knivbladet, samt henvendelse gjennom en rekke telefonsamtaler. Skjemaet inneholdt opplysninger om fødselsår og eventuelt dødsår om kategori, sted og fylke.


Senere har Øystein Køhn redigert det innsamlede materialet i boka ”Knivmakere og Smeder” (ISSN:0801-8278), som blei utgitt i 2007 i regi av Norsk Knivforening. I ettertid har det innkommet flere opptegnelser som Øystein Køhn har samlet og redigert, samtidig som det er gjort mange rettelser og tilføyelser på eksisterende materiale. I 2018 blei disse, til sammen 2929 opptegnelser, lagt ut på Norsk Knivforenings nettside i nytt og oppdatert format.


For framtida vil registeret bli oppdatert én gang årlig om det foreligger nye opptegnelser.